Kategorier
Blogindlæg

Danskernes sundhed

Så kom den nyeste Nationale Sundhedsprofil som beskriver danskernes sundhed.

Hver 4. år udarbejdes den Nationale Sundhedsprofil. Omkring 180.000 mennesker bliver spurgt som deres motionsvaner, rygevaner, alkoholvaner, kostvaner. Og hvordan de vurderer deres helbred.

Helt positivt vurderer 83 % af de adspurgte at deres helbred er godt. Og andelen af dem der ryger og drikker er faldet siden sidste rapport.

Når man så kigger lidt nærmere på rapporten kan man se at andelen af blandt andet overvægtige er steget igen. I 2017 var andele af overvægtige af de adspurgte 16,8 % og i den nye rapport er andelen steget til 18,5 %. Det tal lyder måske ikke så højt, men samtidig viser rapporten af over 52,6 % er overvægtige af moderat til svær grad.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Derudover er der en stigning af svær overvægtige fra 13,6 % i 2010 til 18,6 % i 2021.

Der bliver altså flere og flere der er overvægtige. Og overvægt af svær grad er en stor risikofaktor for andre livsstilssygdomme, som diabetes, hjerte-kar-sygdomme, flere former for kræft, ledsmerter i bevægeapparatet, søvnapnø, reproduktionsproblemer og for tidlig død.

Hvis andelen af overvægtige skal falde kræver det handling NU.

Den mentale sundhed

Derudover er det også tydeligt når man læser rapporten at den mentale sundhed er faldende. Eller rettere sagt der bliver flere der har en dårlig mental sundhed.

En del af forklaringen i den nye rapport kan være at Danmark har været ramt af Corona, og landet har af flere omgange været ramt af ned lukninger i skoler, på arbejdspladser og bylivet. Det har i den grad påvirket den mentale sundhed.

“Vi fungerer bedst, når vi indgår i meningsfulde relationer, oplever personlig udvikling, føler at livet har en retning, forstår at bruge de muligheder, som er til rådighed omkring os, og dermed både oplever at være en del af samfundet samt oplever at bidrage til samfundet. “

Citat fra Sundhedsprofilen 2021.

Nogle af de faktorer der også påvirker den mentale sundhed er:

God og tilstrækkelig søvn, fysisk aktivitet, en positiv selvopfattelse og en tro på egen formåen.

Faktorer der faktisk også påvirker den fysiske tilstand, og påvirker vores vægt.

Som jeg skrev tidligere er det tydeligt at der bliver flere og flere der lider af overvægt. Og det koster samfundet rigtig mange penge hvert år.

I Danmark er der hvert år 34.000 ekstra somatiske indlæggelser, 1,3 mio. ekstra kontakter til almen praksis, 2,3 mio. ekstra dage med kort- og langvarigt sygefravær fra arbejde samt 630 flere dødsfald blandt personer med svær overvægt (BMI≥30) sammenlignet med personer med normalvægt eller moderat overvægt (BMI=20-30).

Citat fra Sundhedsprofilen 2021.

Det er mit store håb at vi målrettet arbejder mod et sundere samfund. Og at danskernes sundhed bliver bedre.

Både ved at tilbyde den rigtige hjælp og støtte til dem der har en dårlig mental sundhed og et fysisk helbred der bliver påvirket af overvægt.

Jeg vil i hvert fald gøre mit til at yde den rette hjælp. Og vil arbejde for at hjælpe både med den mentale sundhed og vægten. For jeg tror det skaber de bedste resultater.

Styrk Din Trivsel, både den mentale trivsel og den fysiske trivsel!

0
0
0